Zapraszam na rekolekcje adwentowe! W nich uczestnictwo to nie kwestia tradycji, lecz dbałość o solidne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. To najważniejsze do nich przygotowanie. Proponuję rekolekcje w trzech różnych wydaniach.

 

Rekolekcje stacjonarne– także dla prawników – poprowadzę w Parafii św. Jakuba w Warszawie na Ochocie przy pl. Narutowicza w dniach od 6 do 9 grudnia 2018 roku, a więc od czwartku do niedzieli włącznie. Tytuł Wolność wiary!, bo tematem będzie czystość serca i czystość intencji oraz relacje między wiarą a wolnością. Nauki rekolekcyjne według następującego planu:

- w czwartek, 6 grudnia podczas Mszy świętych o 9:00 albo o 19:00, a dla studentów o 20:15.

- w piątek, 7 grudnia podczas Mszy świętych o 9:00 albo o 17:00, albo o 19:00 oraz dla studentów o 20:15.

- w sobotę, 8 grudnia podczas Mszy świętych o 9:00 albo o 17:00, albo o 19:00 oraz dla studentów o 20:15.

- w niedzielę, 9 grudnia podczas każdej z Mszy świętych, a więc o 7:00, 8:00, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 17:00 albo 19:00.

Wszystkich serdecznie zapraszam!

 

Rekolekcje wyjazdowe w dwóch turach – przeznaczone głównie dla studentów prawa. Ale nie tylko.

 

Pierwszą poprowadzę w Warszawie, a raczej w Konstancinie już niedługo, bo w dniach od 30 listopada do 2 grudnia w ośrodku rekolekcyjnym „Dobry zakątek” (ul Słowackiego 9, Konstancin-Jeziorna https://konstancin.dobremiejsce.eu). Rozpoczynamy w piątek Mszą świętą o 19:00, kończymy obiadem w niedzielę o 13:30. Temat rekolekcji: O zaufaniu. „Niech mi się stanie według Twego słowa”. Koszt wyjazdu 100 złotych, zgłoszenia należy nadsyłać na adres rekolekcje.ui@gmail.com. Patrz https://pl-pl.facebook.com/events/566485623809699/

 

Drugą poprowadzę z ks. Adamem Sołoniewiczem w Krakowie, a raczej w Rabce Zdroju w dniach od 14 do 16 grudnia. Rozpoczynamy kolacją o 19:00, kończymy obiadem w niedzielę o 13:30. Temat rekolekcji: Serce, które rozumie, rozum, który kocha. Koszt wyjazdu 99 złotych, zgłoszenia należy nadsyłać na adresgabrysiapawlina@o2.pl. Patrz https://pl-pl.facebook.com/events/194870728107001/

 

Dnia 18 września 2018 roku ukazał się nowy numer "Teologii Politycznej Co Tydzień" poświęcony karze śmierci. Tytuł numeru [129] brzmi "Kara (nie)ostateczna?", a w środku rozmowa o karze śmierci poczynająca od kontekstu prawa antycznego i starożytnego Rzymu.

Patrz też poniżej.

 

 

 

Rozmowa z 4 sierpnia 2018 roku (opublikowana 7 sierpnia 2018 roku) o tym, że zmiana Katechizmu Kościoła Katolickie  w jednym punkcie, który dotyczy oceny wykonywania kary śmierci, wcale nie była nieoczekiwana:

http://niezalezna.pl/232646-ta-decyzja-papieza-byla-zaskoczeniem-co-oznacza-zmiana-w-katechizmie-nasz-wywiad

 

i jako materiał poglądowy artykuł z "Washington Post":

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/politics/death-penalty-catholics/?utm_term=.cfd8030ee39e

 

Nowe brzmienie 

Kara śmierci

2267. Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.

Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win.

Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że „kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”[1], i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie.

________________________

[1] Franciszek, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 11 października 2017: L’Osservatore Romano (13 października 2017), 5.

[01209-PL.01] [Testo originale: Italiano]

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa in data 11 maggio 2018 al sottoscritto Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato la seguente nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo che venga tradotta nelle diverse lingue e inserita in tutte le edizioni del suddetto Catechismo:

Pena di morte

2267. Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune.

Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi.

Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona»,[1] e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo.

            Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore lo stesso giorno, e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Luis F. Card. Ladaria, S.I.
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

Dal Vaticano, il 1° agosto 2018, Memoria di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

_______________________

[1] Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (11 ottobre 2017): L’Osservatore Romano (13 ottobre 2017), 5.

przyznana 14 kwietnia 2018 roku w kategorii: "Kościół wobec współczesności" dla Wydawnictwa JEDNOŚĆ oraz dla redaktorów ks. Jacka Grzybowskiego i ks. Franciszka Longchamps de Berier za książkę "Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego"

https://www.longchamps.pl/125-nowatorski-podrecznik-bioetyczny

Uzasadnienie wyróżnienia: "Ważny, merytoryczny głos w debacie na temat metod leczenia niepodności gwarantujących poszanowanie godności człowieka od momentu poczęcia. Kompleksowo prezentuje szeroką gamę aspektów zapłodnienia pozaustrojowego, biorąc pod uwagę kwestie moralne, filozoficzne i genetyczne, dając pełen obraz złożoności i ograniczeń wykorzystywanych obecnie procedur biomedycznych".

 

nagroda feniks 2018

Rozmowa w "Rzeczpospolitej" w Wielki Piątek 2018

http://www.rp.pl/Prawo-karne/303309988-Longchamps-de-Berier-proces-Jezusa-Chrystusa-lekcja-dla-wszystkich.html

 

Rozmowa w "Teologii Politycznej co tydzień"

http://www.teologiapolityczna.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-bérier-dylemat-pilata

w ramach bardzo ciekawego, chyba nie tylko świątecznego numeru, który ukazuje się w Wielkim Tygodniu 2018:

http://www.teologiapolityczna.pl/nie-ludzki-proces-tpct-104-1

 

I jeszcze nawet z Jackiem Ożogiem w Wielki Piątek 2018:

http://telewizjarepublika.pl/ks-prof-de-berier-to-kalkulacja-polityczna-skazala-jezusa,62771.html

 

 

Zapraszam na rekolekcje adwentowe! W nich uczestnictwo to nie kwestia tradycji, lecz dbałość o solidne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. To najważniejsze do nich przygotowanie. Proponuję rekolekcje w trzech różnych wydaniach.

 

Rekolekcje stacjonarne– także dla prawników – poprowadzę w Parafii św. Jakuba w Warszawie na Ochocie przy pl. Narutowicza w dniach od 6 do 9 grudnia 2018 roku, a więc od czwartku do niedzieli włącznie. Tytuł Wolność wiary!, bo tematem będzie czystość serca i czystość intencji oraz relacje między wiarą a wolnością. Nauki rekolekcyjne według następującego planu:

- w czwartek, 6 grudnia podczas Mszy świętych o 9:00 albo o 19:00, a dla studentów o 20:15.

- w piątek, 7 grudnia podczas Mszy świętych o 9:00 albo o 17:00, albo o 19:00 oraz dla studentów o 20:15.

- w sobotę, 8 grudnia podczas Mszy świętych o 9:00 albo o 17:00, albo o 19:00 oraz dla studentów o 20:15.

- w niedzielę, 9 grudnia podczas każdej z Mszy świętych, a więc o 7:00, 8:00, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 17:00 albo 19:00.

Wszystkich serdecznie zapraszam!

 

Rekolekcje wyjazdowe w dwóch turach – przeznaczone głównie dla studentów prawa. Ale nie tylko.

 

Pierwszą poprowadzę w Warszawie, a raczej w Konstancinie już niedługo, bo w dniach od 30 listopada do 2 grudnia w ośrodku rekolekcyjnym „Dobry zakątek” (ul Słowackiego 9, Konstancin-Jeziorna https://konstancin.dobremiejsce.eu). Rozpoczynamy w piątek Mszą świętą o 19:00, kończymy obiadem w niedzielę o 13:30. Temat rekolekcji: O zaufaniu. „Niech mi się stanie według Twego słowa”. Koszt wyjazdu 100 złotych, zgłoszenia należy nadsyłać na adres rekolekcje.ui@gmail.com. Patrz https://pl-pl.facebook.com/events/566485623809699/

 

Drugą poprowadzę z ks. Adamem Sołoniewiczem w Krakowie, a raczej w Rabce Zdroju w dniach od 14 do 16 grudnia. Rozpoczynamy kolacją o 19:00, kończymy obiadem w niedzielę o 13:30. Temat rekolekcji: Serce, które rozumie, rozum, który kocha. Koszt wyjazdu 99 złotych, zgłoszenia należy nadsyłać na adresgabrysiapawlina@o2.pl. Patrz https://pl-pl.facebook.com/events/194870728107001/

 

Dnia 18 września 2018 roku ukazał się nowy numer "Teologii Politycznej Co Tydzień" poświęcony karze śmierci. Tytuł numeru [129] brzmi "Kara (nie)ostateczna?", a w środku rozmowa o karze śmierci poczynająca od kontekstu prawa antycznego i starożytnego Rzymu.

Patrz też poniżej.

 

 

 

Rozmowa z 4 sierpnia 2018 roku (opublikowana 7 sierpnia 2018 roku) o tym, że zmiana Katechizmu Kościoła Katolickie  w jednym punkcie, który dotyczy oceny wykonywania kary śmierci, wcale nie była nieoczekiwana:

http://niezalezna.pl/232646-ta-decyzja-papieza-byla-zaskoczeniem-co-oznacza-zmiana-w-katechizmie-nasz-wywiad

 

i jako materiał poglądowy artykuł z "Washington Post":

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/politics/death-penalty-catholics/?utm_term=.cfd8030ee39e

 

Nowe brzmienie 

Kara śmierci

2267. Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.

Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win.

Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że „kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”[1], i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie.

________________________

[1] Franciszek, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 11 października 2017: L’Osservatore Romano (13 października 2017), 5.

[01209-PL.01] [Testo originale: Italiano]

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa in data 11 maggio 2018 al sottoscritto Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato la seguente nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo che venga tradotta nelle diverse lingue e inserita in tutte le edizioni del suddetto Catechismo:

Pena di morte

2267. Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune.

Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi.

Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona»,[1] e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo.

            Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore lo stesso giorno, e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Luis F. Card. Ladaria, S.I.
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

Dal Vaticano, il 1° agosto 2018, Memoria di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

_______________________

[1] Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (11 ottobre 2017): L’Osservatore Romano (13 ottobre 2017), 5.

przyznana 14 kwietnia 2018 roku w kategorii: "Kościół wobec współczesności" dla Wydawnictwa JEDNOŚĆ oraz dla redaktorów ks. Jacka Grzybowskiego i ks. Franciszka Longchamps de Berier za książkę "Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego"

https://www.longchamps.pl/125-nowatorski-podrecznik-bioetyczny

Uzasadnienie wyróżnienia: "Ważny, merytoryczny głos w debacie na temat metod leczenia niepodności gwarantujących poszanowanie godności człowieka od momentu poczęcia. Kompleksowo prezentuje szeroką gamę aspektów zapłodnienia pozaustrojowego, biorąc pod uwagę kwestie moralne, filozoficzne i genetyczne, dając pełen obraz złożoności i ograniczeń wykorzystywanych obecnie procedur biomedycznych".

 

nagroda feniks 2018

Rozmowa w "Rzeczpospolitej" w Wielki Piątek 2018

http://www.rp.pl/Prawo-karne/303309988-Longchamps-de-Berier-proces-Jezusa-Chrystusa-lekcja-dla-wszystkich.html

 

Rozmowa w "Teologii Politycznej co tydzień"

http://www.teologiapolityczna.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-bérier-dylemat-pilata

w ramach bardzo ciekawego, chyba nie tylko świątecznego numeru, który ukazuje się w Wielkim Tygodniu 2018:

http://www.teologiapolityczna.pl/nie-ludzki-proces-tpct-104-1

 

I jeszcze nawet z Jackiem Ożogiem w Wielki Piątek 2018:

http://telewizjarepublika.pl/ks-prof-de-berier-to-kalkulacja-polityczna-skazala-jezusa,62771.html